Contributie & aanmelden

De contributie bedraagt 30 euro per kwartaal. Dit lidmaatschapsgeld moet in de maand voorafgaande aan ieder kalenderkwartaal voldaan worden.

Bankrekening (IBAN): NL49 ABNA 0433 5181 89
Ten name van: Vereniging BC Haabee'81

Wil je lid worden van Haabee'81?

Gezellig! Klik hieronder om het inschrijfformulier te downloaden.

Inschrijfformulier

Nieuwe leden

De eerste contributie voor nieuwe leden is €2,50 vermenigvuldigt met het aantal resterende weken van het kwartaal. Daar komt het eenmalige inschrijfgeld van €10 bij.

Nog niet ingeschreven?! Dat kan tijdens de speelavond of door links het inschrijfformulier te downloaden.